Coaching en begeleiding

Coaching Amsterdam

Dit artikel zal u een paar van de belangrijke verschillen voorstellen die volgens mij los staan van de definities en rollen van coaching, met name het proces van coaching en het coachingsgedrag.

Coaching kan worden gedefinieerd als: “een proces waardoor de cliënt, het team of de organisatie een ander bereikt” en “een proces in de richting van positieve verandering door de coachende cliënt of het team”

a. “Een proces waardoor de cliënt, het team of de organisatie een ander bereikt” Het proces van coaching kan worden omschreven als het proces waarbij iemand wordt geholpen om veranderingen aan te brengen in een bepaald aspect van zijn leven of het kan gaan om het afbreken van oude en positieve structuren en natuurlijk ook om het aanleren van nieuwe positieve dingen en gedrag. Het kan gaan om een verbetering in het werk, in uw relatie met iemand anders en/of, in de omgeving waarin u woont en werkt. Als u hier dieper op ingaat, kunt u zien dat het succes van elk coachingproces niet noodzakelijk het resultaat is van de samenwerking tussen de coach en de manager van de cliënt. Er is een zeer grote kans van 70% dat de cliënt en de coach elk veel dezelfde / verschillende problemen kunnen hebben, hoewel er ook een kans van 50% is dat ze er een andere oplossing voor hebben.

b. “Een proces naar positieve verandering door de coachende cliënt of het team”

Er is hier een belangrijk verschil in die zin dat de benadering van coaching meer gericht, tastbaar en resultaatgericht is. De coach is zeer betrokken bij de cliënt, de vaardigheden en bekwaamheden van de cliënt. Deze zullen worden gebruikt om die positieve verandering te vergemakkelijken door de “structuur” uit het verleden naar het heden te brengen. Als u verandering in uw leven of een bepaald gebied van uw leven wilt doorvoeren, zult u uw houding, uw verwachtingen, uw gedrag en uw gevoelens moeten veranderen. De uitdaging hierbij is dat, hoewel verandering positief en productief is, het soms ook elementen van frustratie en angst met zich meebrengt.

c. “De coachende cliënt of het team bereikt een ander” Ik weet dat veel mensen zich zorgen maken over de “twee-Vurenman bonfire mentaliteit” die deze vorm van coaching beschrijft. Dit, mijn vrienden is absoluut NIET het geval. Het is gewoon zo dat de cliënt en de coach te allen tijde samenwerken om hun cliënten en het team te helpen alle veranderingen als positief te ervaren en hen bewust te maken van de voordelen die kunnen worden behaald, zowel onmiddellijk als op de langere termijn. Dit hangt nauw samen met de coachee/cliënt en de rol van de coach. De coachee (de persoon die gecoacht wordt) zal zijn eigen beperkingen, vragen en angsten die hij heeft benoemen en de coach breidt deze uit tot duidelijke opties in de wereld van de coachee. Zowel de cliënt als de coach zijn betrokken bij en volledig op de hoogte van alle vooruitgang die wordt geboekt, zodat er geen enkele psychologische belasting van welke aard dan ook is.

Laten we eens kijken naar de andere kant van de medaille.

a. “Een proces om te veranderen zijn door de coach?”

Ik heb zojuist het proces van coaching beschreven en een van de uitzonderingen daarop. Als u tijdens het coachen vragen hebt over hoe de coach u kan helpen of als u zich op een of andere manier gefrustreerd voelt over de relatie van de coach tot u, zult u met een andere coach willen werken. Ik zou niets meer willen doen dan wat u is verteld. Als u het gevoel hebt dat u niet de voordelen krijgt die u rechtvaardigt, vindt u misschien dat het tijd is voor verandering. Dit moet gezien worden als een actie van de coach. Wij kunnen iemand in geen enkel stadium van de coachingrelatie ergens doorheen leiden of begeleiden. We kunnen ondersteunen, aanmoedigen, inspireren, motiveren en bekrachtigen. De waarheid is echter dat er niets zal gebeuren als we ons niet engageren en volledig betrokken raken bij elk en ieder aspect van de relatie. De coach heeft, door zijn rol, het recht om de “coachee” te helpen en hem te steunen om zijn doelen te bereiken. Als coaches bevinden we ons echter in een speciale positie. Wij zullen proberen de cliënt te helpen en te steunen om de coach aan zijn eigen problemen/ moeilijkheden te laten werken en de veranderingen te laten maken die hij wenst. Als de “coachee” zich niet in het proces mengt of de dingen op eigen houtje doet, dan zal de coach hen helpen om “hun ziekte te genezen” door hen te “herinneren” aan hun aangeboren gaven en hun recht om hun eigen innovatieve pakket te ontwikkelen, tot creatieve strategieën en oplossingen om het gewenste resultaat te bereiken.

“… De betrokkenheid van de coach is meer dan het voeren van een gesprek tussen “de cliënt” en de coach “Het uiteindelijke doel van de coach is dat de geest van de cliënt en de geest van de coach één worden met een inter-opening van de geest van de coachee…coaching betaalt zichzelf niet terug (maar het werkt wel!)”

Ik wil graag het laatste woord hebben.

WAT IS COACHING?

Voor wie is het?

Wat ben je aan het doen?

Waar ga je heen?

In welk bedrijf kom je terecht?