Wat is een goede hooge performance

High performance

Er zijn heel wat manieren en plaatsen waarop men dwingende functies in het leven kan vervullen en er niet toe zal leiden dat men belangrijke gebeurtenissen mist, zoals: vergaderingen die van cruciaal belang zijn voor het functioneren van iemands leven. En over belangrijke functies gesproken, vrijetijdsbesteding en familieaangelegenheden zijn ook van vitaal belang voor het welzijn van de persoon.

Paniekaanvallen opblazen,Artikel schrijven,Het beheren van verschillende bedrijven en de tijd op het werk waar men verwacht wordt aanwezig te zijn, vormt een ideale vergelijking met een andere persoon die ook een baan en een gezin heeft.De functies die de persoon met de andere baan en het gezin moet vervullen om de functie te kunnen bijwonen, worden allemaal op een vergelijkbare manier beheerd.

Doelen en schema’s zijn zeer vergelijkbaar voor zowel de persoon met als de persoon zonder baan en gezin. Het verschil ligt in het feit dat de persoon zonder baan en/of bedrijf alle vrije tijd moet gebruiken die hij/zij heeft om het mogelijk te maken voor zijn/haar gezin en dat hij/zij meestal iets moet inleveren omdat de baan en/of het bedrijf niet aan zichzelf gerelateerd is en niet kan wachten op een onderschatte hoeveelheid tijd weg van hun kinderen.

De motivatie om de baan uit te oefenen en/of de baan te behouden en/of de baan te behouden is voor de persoon met en de persoon zonder baan en/of bedrijf allemaal dezelfde. De verschillen liggen in het feit dat de persoon met een baan en/of bedrijf moet investeren in het in stand houden van de verschillende functies. Met andere woorden, er wordt een extra inspanning van de persoon verwacht om een functie binnen een beperkte tijd te kunnen vervullen. De persoon zonder baan en/of bedrijf heeft niet te maken met dergelijke verwachtingen.

In het geval van een functie die een extra inspanning vergt, moet het individu dat in zijn eigen termen compenseren. Het eindresultaat is dat de functie niet wordt vervuld en dat de extra geleverde inspanning op een andere manier wordt gecompenseerd. In het geval van affiliate marketing wordt extra inspanning niet gecompenseerd. De inspanning wordt gecompenseerd op een manier die lijkt op een totaal ander incentive systeem.

Bij onafhankelijke affiliate marketing wordt geen speciale compensatie toegepast. Het individu wordt op een totaal andere basis gecompenseerd. Dat wil zeggen, compensatie is gebaseerd op prestatiemaatstaven, die in veel gevallen kunnen worden gemeten op basis van gekochte acties. Als er geen aankoop is, is er geen compensatie.

Er zijn veel verwante theorieën over wat een goede prestatieprikkel is. Ik zal proberen in te gaan op enkele van de meest voorkomende overtuigingen of verwachtingen die mensen hebben over het behalen van succes met prestatieprikkels. Wat ik heb ontdekt is dat mensen zijn gaan verwachten dat ze een financiële prikkel krijgen, hetzij als gevolg van de inspanningen van iemand anders (zoals een producteigenaar die zijn product verkoopt) of door de inspanningen van iemand anders (zoals een affiliate marketeer die een product verkoopt).Mensen moeten een redelijke verwachting hebben dat er inspanning wordt geleverd voor een taak. Als iemand bereid is de voldoening van het voltooien van een aankoop te ruilen voor een veel groter bedrag, dan de affiliate marketeer, dan zal ik niet aarzelen om mij voor die deal in te schrijven. Een veel groter percentage van de mensen met wie ik spreek vindt dat een dergelijke ruil niet op zijn plaats is, en zij zijn doorgaans veel beter geïnformeerd dan de mensen die er wel zo over denken.

Het concept van financiële beweegredenen is zeer complex. Er zijn vele wegen te bewandelen door het mijnenveld van de prijs. Ik zal proberen een paar verschillende visies samen te vatten die ik het meest inzichtelijk heb gevonden.Een van de belangrijkste opmerkingen die ik zou maken aan elke aspirant-miljonair die op zoek is naar een affiliate, is dat het een echt speciaal persoon vergt om verstandig te besteden. Deze pijn is zonder prijskaartje, maar het is een prijskaartje iedereen kan betalen, en ontvangen in natura, zoals ik hoop dat je luistert.